Banner Top
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
  • Những câu chuyện lẻ năm 2021 của Ngáo và các bạn – Phần 1
Người iu này đáng đánh ghê
Diễn tập thôi bạn iu
Một miếng thôi nha
Quá là ngắn gọn
Câu thần chú
Miệng mỉm cười mà lòng quặng đau
Tự tin chút thôi mà
Thách thức IQ
Dặn dò con trong từng câu hát
Khỏi học thì…
Đầu tháng làm bà hoàng, cuối tháng hốc mì tôm
Nụ hôn chữa lành mọi bực dọc
Có điểm thi rồi thì quên đi…
Mẹ là nhất trên đời
Trẻ em mới chọn, người lớn chọn cả hai
Tới ngày đi chơi tự nhiên da mặt nó lạ lạ
Tiết kiệm kiểu hơi lạ
Toy hiểu bạn nhất bạn ơi
Không bấm máy tính không yên tâm
Ai rồi cũng ngủ thôi
Mẹ tôi ngày đó và tôi bây giờ
Cả tuần ăn một món cũng là một loại tài năng
Cũng là đôi mà
Một bữa bằng N bữa
Là tại tôi hồ đồ…
Không có miếng nghị lực nào cả
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article