Banner Top
Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022
  • Những câu chuyện lẻ năm 2022 của Ngáo và các bạn – Phần 14
Tao bao
Hết Tết vẫn còn ám ảnh luôn á
Lộc tràn hết trơn à
Quá đáng sợ
Hoi mà
Người iu mít ướt ghê
Để lại một bụng mỡ
Tại anh hết
Anh cầm lộn kịch bản của em hả
Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều
Lừa anh thoy
Hết muốn chơi gòi
Anh lừa tui
Hẳn là có âm mưu gì đây
Đói con mắt
Do anh năn nỉ quá đấy nhé
Mẹ – Nữ hoàng tìm đồ thất lạc
Khen xong là mẹ cho ăn hoài luôn
Tự hiểu đi anh
Hồi ấy mình làm sao ấy
Tò mò quá chịu hông có nổi
Nín ngay
Em khum sai
Bảo là mua chứ có phải là mua cho em đâu
Đáng iu nhất quả đất
Gòi sao nữa
Nghe ấm cả lòng
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article