Banner Top
Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022
  • Những câu chuyện lẻ năm 2021 của Ngáo và các bạn – Phần 16
Ý mi là sao
Ủa khoannn
Thượng sách đó anh
Hông chịu cho về đâu
Hoi hoi cô đi ra khỏi căn bếp dùm tui
Heo con của mẹ
Hoi em
Muốn đi chơi thì kệ mi
Anh thấy iu em chưa
Ảo tưởng và thực tế
Bận nhiêu đó thôi mà mệt xỉu rồi á
Hông thích dị đó
Người ta là công chúa cơ mà
Á à dám quát mẹ à
Câu nói mở đầu cho những ảo tưởng
Niềm tin đổ hết xuống sông
Ủa ngộ hen
Gọi cả họ và tên là bắt đầu sợ ma gòi đó
Ý anh là thế đúng hông
Xin phép từ chối cơm chó này
Con trông em hay em trông con
Đường anh đi có người iu bảo kê
Thơm ngon mời bạn ăn nha
Chỉ tui được phép mắng nó thôi nhá
Mẹ con khóc chung nó mới dui
Tính em “dễ chịu” lắm
Coi chịu nổi hông
Ước gì có người iu đẹp trai như Li min hô
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article