Banner Top
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
  • Những câu chuyện lẻ năm 2021 của Ngáo và các bạn – Phần 3
Mời mà hông chân thành gì hết
Họ cười tui vì tui hông giống họ, tui hông cười vì tui hông hiểu gì hết
Mọi người hết thương mình rồi
Tâm sự kiểu này hơi lạ
Nhưng mà đáng iuuuu
Hông chịu cũng phải chịu
Dù hoàn cảnh có thể nào thì em vẫn khum thay đổi
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
Nói dị hoi chứ mẹ tự hào về các con nhất
Nhìn cái gì cũng cáu
Chỉ anh hiểu bé
Đổ thừa người ta hông à
Ngại ngại đồ
Anh sẽ phải trả giá
Á à đánh lẻ coi một mình hả
Freeship là mua tất
Ổn’t
Ơi cái mà rụng timmm
Nước hoa hiệu dầu gió
Đỉnh cao của nước đến chân mới nhảy
Mẹ chiều con số hai hông ai số một
Nụ cười “thân thiện”
Đừng hòng thoát khỏi tay tui
Làm người iu em, vừa khỏe vừa vuii
Có cái biết điều là chưa biết thôi
Nó lừa anh em đấy
Hẹn bạn là phải biết trừ hao
Cũng là quyết tâm mà nó cứ sao sao ấy
Còn ai trồng khoai đất này
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article