Banner Top
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
  • Những câu chuyện lẻ năm 2021 của Ngáo và các bạn – Phần 4
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Suy nghĩ thứ cực kỳ quan trọng
Không có gì đau hơn đau lưng đau khớp
Cách triệu hồi cô ngừi iu ham ăn
Không có chân thành gì hết
Hỏng thích dị đó
Tất cả trông cậy vào bạn
Ở nhà nhõng nhẽo thôi rồi
Sáng nào cũng có một nỗi băn khoăn
Nhịn cười đi cháu
Giận chính đáng chứ bộ
Để mình ăn thay bạn nhé
Ngừi iu nhiếp ảnh gia của tui
Ngủ nhiều mà nó lạ lắm ta ơi
Rồi biết tại sao rồi đó
Trộm vía thôi chứ đừng có khenn
Thôi hôm nay vẽ thế là đủ rồi
Úi chời đất ơi
Lỗi anh hết
Người chơi hệ Android
Chờ em nghĩ món hết cả thanh xuân
Mãi bên nhau bạn nhé
Đêm về nó khác lắm
Nhanh cái chân lên bạn tui ơi
Chọn bữa nào gội rồi í
Cố gắng lắm rồi đấy
Tại thích
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article