Banner Top
Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022
Chụp bởi Daniel/PLAYERVN

MAGIC CHESS là một chế độ Giải trí được tích hợp bên trong trò chơi Mobile Legends: Bang Bang. Khác với các chế độ thi đấu Moba 5v5 truyền thống, MAGIC CHESS là chế độ chơi cờ nơi 8 người chơi sẽ đấu lại lẫn nhau trên Sân Đấu này. Mua và nâng cấp tướng, và tùy chỉnh đội hình của bạn để kích hoạt các cộng hưởng! Vinh quang sẽ thuộc về người trụ lại cuối cùng trên Sân Đấu!

Với việc bản cập nhật v263.1 sắp tới sẽ ra mắt tại Server Chính với những điều chỉnh gia tăng sức mạnh cho Cộng hưởng Pháp Sư, PLAYERVN xin giới thiệu 3 đội hình cơ bản, dễ xây dựng xoay quanh Cộng hưởng này.

Chụp bởi Daniel/PLAYERVN

6 PHÁP SƯ 6 SIÊU NHÂN

 • Cộng Hưởng Chính: 6 Pháp Sư – Tiến Hóa 1: Hộ Thuẫn, 6 Siêu Nhân – Tiến Hóa 2: Tận Tâm
 • Cộng Hưởng Phụ: 3/6 Đông Vũ, 3/6 Thánh Thể, 3/6 Chiêm Tinh
 • Tướng Chủ Lực: Esmeralda (ưu tiên dồn tài nguyên và trang bị)
 • Trang Bị Ưu Tiên: Băng Thạch, Tụ Năng Lượng, Quyền Trượng Đóng Băng, Pha Lê Siêu Nhân, v.v….
 • Chỉ Huy Phù Hợp:
  • Austus – Skill 2: Lưỡi Kiếm Cộng Hưởng
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Esmeralda 3 Sao
   • Nhược điểm: Phải dùng tiền roll để kiếm Thiết bị nhân bản, khống lên cấp sớm nên khó hoàn thiện được 1 bộ 6 Pháp Sư để phòng thủ giữ máu đến Giai đoạn Giao Đấu
  • Tharz – Skill 2: Quỷ Phàm Ăn
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Esmeralda 3 Sao
   • Nhược điểm: Không thể đồng thời sử dụng những tướng giá 3 Vàng khác như Lancelot, Lunox, v.v…
  • Rya – Skill 3: Chồi Hoa
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt đủ bộ 6 Cộng hưởng Pháp Sư hoặc Siêu Nhân sớm
   • Nhược điểm: Kỹ năng hồi chậm, thường mỗi trận đấu chỉ sử dụng được 2 lần.
  • Yuki – Skill 2: Trung Thành Tuyệt Đối
   • Ưu điểm: Nhanh chóng tích lũy Mana để sử dụng kỹ năng
   • Nhược điểm: Chỉ được phép sử dụng từ Giai đoạn Giao Đấu
  • Remy – Skill 3: Tiền Vào Như Nước
   • Ưu điểm: Vàng có được rất nhiều, nhanh chóng thăng cấp chỉ huy cũng như roll tướng.
   • Nhược điểm: Khó thành thạo kỹ năng để tận dụng, đặc biệt với người mới bắt đầu.

6 PHÁP SƯ 6 ĐÔNG VŨ
3 DÃ THÚ

 • Cộng Hưởng Chính: 6 Pháp Sư – Tiến Hóa 1: Hộ Thuẫn, 6 Đông Vũ – Tiến Hóa 1: Chia Sẻ hoặc Tiến Hóa 2 – Đột Phá
 • Cộng Hưởng Phụ: 3/6 Siêu Nhân, 3/6 Thánh Thể, 3/6 Chiêm Tinh, 2/4 Độc Tố
 • Tướng Chủ Lực: Belerick hoặc Esmeralda (ưu tiên dồn tài nguyên và trang bị)
 • Trang Bị Ưu Tiên: Băng Thạch, Tụ Năng Lượng, Bùa Mê Hoặc, Quyền Trượng Đóng Băng, Tốc Biến, Pha Lê Đông Vũ v.v….
 • Chỉ Huy Phù Hợp:
  • Austus – Skill 2: Lưỡi Kiếm Cộng Hưởng
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Esmeralda hoặc Belerick 3 Sao
   • Nhược điểm: Phải dùng tiền roll để kiếm Thiết bị nhân bản, khống lên cấp sớm nên khó hoàn thiện được 1 bộ 6 Pháp Sư để phòng thủ giữ máu đến Giai đoạn Giao Đấu
  • Tharz – Skill 2: Quỷ Phàm Ăn
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Esmeralda hoặc Belerick 3 Sao
   • Nhược điểm: Không thể đồng thời sử dụng những tướng giá 3 Vàng khác như Lancelot, Lunox, v.v…
  • Rya – Skill 3: Chồi Hoa
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt đủ bộ 6 Cộng hưởng Pháp Sư hoặc Đông Vũ sớm
   • Nhược điểm: Kỹ năng hồi chậm, thường mỗi trận đấu chỉ sử dụng được 2 lần.
  • Yuki – Skill 2: Trung Thành Tuyệt Đối
   • Ưu điểm: Nhanh chóng tích lũy Mana để sử dụng kỹ năng
   • Nhược điểm: Chỉ được phép sử dụng từ Giai đoạn Giao Đấu
  • Remy – Skill 3: Tiền Vào Như Nước
   • Ưu điểm: Vàng có được rất nhiều, nhanh chóng thăng cấp chỉ huy cũng như roll tướng.
   • Nhược điểm: Khó thành thạo kỹ năng để tận dụng, đặc biệt với người mới bắt đầu.

6 PHÁP SƯ 6 CHIÊM TINH

 • Cộng Hưởng Chính: 6 Pháp Sư – Tiến Hóa 1: Hộ Thuẫn, 6 Chiêm Tinh – Tiến Hóa 1: Tận Sức
 • Cộng Hưởng Phụ: 3/6 Siêu Nhân
 • Tướng Chủ Lực: Lunox và Odette hoặc Esmeralda (ưu tiên dồn tài nguyên và trang bị)
 • Trang Bị Ưu Tiên: Băng Thạch, Tụ Năng Lượng, Bùa Mê Hoặc, Quyền Trượng Đóng Băng, Tốc Biến, Pha Lê Chiêm Tinh v.v….
 • Chỉ Huy Phù Hợp:
  • Austus – Skill 2: Lưỡi Kiếm Cộng Hưởng
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Lunox hoặc Esmeralda 3 Sao
   • Nhược điểm: Phải dùng tiền roll để kiếm Thiết bị nhân bản, khống lên cấp sớm nên khó hoàn thiện được 1 bộ 6 Pháp Sư để phòng thủ giữ máu đến Giai đoạn Giao Đấu
  • Tharz – Skill 2: Quỷ Phàm Ăn
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt được Lunox hoặc Esmeralda 3 Sao
   • Nhược điểm: Không thể đồng thời sử dụng những tướng giá 3 Vàng khác như Lancelot, Karina v.v…
  • Rya – Skill 3: Chồi Hoa
   • Ưu điểm: Nhanh chóng đạt đủ bộ 6 Cộng hưởng Pháp Sư hoặc Chiêm Tinh sớm
   • Nhược điểm: Kỹ năng hồi chậm, thường mỗi trận đấu chỉ sử dụng được 2 lần.
  • Yuki – Skill 2: Trung Thành Tuyệt Đối
   • Ưu điểm: Nhanh chóng tích lũy Mana để sử dụng kỹ năng
   • Nhược điểm: Chỉ được phép sử dụng từ Giai đoạn Giao Đấu
  • Remy – Skill 3: Tiền Vào Như Nước
   • Ưu điểm: Vàng có được rất nhiều, nhanh chóng thăng cấp chỉ huy cũng như roll tướng.
   • Nhược điểm: Khó thành thạo kỹ năng để tận dụng, đặc biệt với người mới bắt đầu.

Hãy tiếp tục theo dõi PLAYERVN để biết thêm về những thông tin và hướng dẫn mới nhất.

Tải Ngay Game Mobile Legends tại: https://moba.360mobi.vn/

XEM THÊM: [MAGIC CHESS] CHỈ HUY REMY TRỞ NÊN CỰC HOT SAU KHI ĐƯỢC LÀM LẠI, NẾU NHƯ BẠN NẮM BẮT CÁC THỦ THUẬT NÀY

Banner Content
Tags: , , , , , , , , ,

Related Article