Banner Top
Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022

Nguyên tố, Công Nghệ, Võ Thuật, Ánh Sáng, Bóng Tối, Trật Tự và Hỗn Loạn là bảy hệ tướng trong Mobile Legends: Adventure. Mỗi tướng sẽ có 2 thuộc tính gồm 1 Vai Trò và 1 Hệ Tướng. Ngoài ra còn có một số tướng là Hợp Huyết, đồng thời mang 2 Hệ Tướng cùng 1 lúc.

Danh Sách Hệ Tướng

Nguyên Tố

Tướng Nguyên Tố với sức mạnh thiên nhiên sẽ gây nhiều sát thương lên tướng Công Nghệ.

Danh Sách Tướng: Eudora Lôi Chấn (Hợp Huyết với Võ Thuật), Hylos, Aurora, Valir, Gord, Grock, Estes, Harley, Belerick, Kadita, Badang, Esmeralda, Eudora, Miya, Cyclops.

Công Nghệ

Tướng Công Nghệ sử dụng sức mạnh công nghệ vượt trội để đánh bại các tướng Võ Thuật.

Danh Sách Tướng: Layla Cơ Giáp (Hợp Huyết với Ánh Sáng), Lesley, Atlas, Lolita, Angela, Saber, Diggie, Karrie, Alpha, X.Borg, Claude, Natan.

Võ Thuật

Tướng Võ Thuật yêu thích đánh nhau, thường sử dụng các vũ khí vật lý, do đó sẽ gây nhiều sát thương lên tướng Nguyên Tố.

Danh Sách Tướng: Eudora Lôi Chấn (Hợp Huyết với Nguyên Tố), Lancelot, Zilong, Akai, Clint, Yi Sun-shin, Lapu-Lapu, Nana, Irithel, Hanabi, Wanwan, Masha, Hayabusa.

Ánh Sáng

Tướng Ánh Sáng sử dụng sức mạnh của ánh sáng để xua tan bóng tối, vì vậy sẽ gây nhiều sát thương lên tướng Bóng Tối.

Danh Sách Tướng: Layla Cơ Giáp (Hợp Huyết với Công Nghệ), Odette, Gatotkaca, Chang’e, Gusion, Silvanna, Freya, Uranus, Kimmy, Kagura, Fanny, Minsitthar, Guinevere.

Bóng Tối

Tướng Bóng Tối sử dụng sức mạnh của bóng tối để đối đầu với ánh sáng, vì vậy sẽ gây nhiều sát thương lên tướng Ánh Sáng.

Danh Sách Tướng: Alice, Argus, Moskov, Karina, Helcurt, Vexana, Selena, Thamuz, Hanzo, Granger, Lylia, Pharsa.

Trật Tự

Trật Tự dĩ nhiên là để cân bằng lại Hỗn Loạn, do đó sẽ gây nhiều sát thương lên tướng Hỗn Loạn.

Danh Sách Tướng: Xeno, Lunox, Gavana, Karimet, Tia, Akashic, Amaterasu, Hwang Jini, Oberon.

Hỗn Loạn

Các tướng Hỗn Loạn gây ra sự hủy diệt để ngăn chặn sự trì trệ, áp đặt và mang lại sự mới lạ; do đó, chúng gây ra nhiều sát thương hơn cho các tướng Trật Tự.

Danh Sách Tướng: Zhask, Martis, Yu Zhong, Shar, Anna, Shah Tore, Apostae, Rista.

Hợp Huyết

Tướng Hợp Huyết vì mang 2 hệ nên có thể khắc chế các hệ tương ứng. Ngược lại, tướng Hợp Huyết không bị bất kỳ tướng hệ nào khắc chế.

Danh Sách Tướng: Layla Cơ Giáp (Công Nghệ + Ánh Sáng), Eudora Lôi Chấn (Nguyên Tố + Võ Thuật)

Cộng Hưởng Chỉ Số

Chụp bởi Daniel/PLAYERVN

Đại Thụ Thế Giới

Chụp bởi Daniel/PLAYERVN

Khắc Hệ

Chụp bởi Daniel/PLAYERVN
Chụp bởi Daniel/PLAYERVN

Hãy tiếp tục theo dõi PLAYERVN để biết thêm về những thông tin và hướng dẫn mới nhất.

Tải game từ trang chủ của NPH tại đây

XEM THÊM: [MOBILE LEGENDS: ADVENTURE] PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 282.0 TRONG SERVER THỬ NGHIỆM

Banner Content
Tags: , ,

Related Article