Banner Top
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022

Hiểu thêm về cơ chế trò chơi sẽ giúp bạn có lợi thế hơn so với đối thủ của mình. Do đó, PLAYERVN xin gửi đến loạt bài hướng dẫn cơ bản dành cho những người bắt đầu chơi Mobile Legends.

Sau đây là PLAYERVN tiếp tục giới thiệu về các trạng thái và thuật ngữ nâng cao đã được đưa vào hướng dẫn trong game:

Các Trạng Thái

 • Vô Hình: Bạn không thể bị đối phương nhận diện hoặc nhắm kỹ năng trong thời gian hiệu lực.
 • Ngụy Trang: Đối phương sẽ không nhìn thấy được người sử dụng khi đang trong trạng thái này.
 • Né Tránh: Bạn miễn nhiễm với sát thương từ Đòn Đánh Thường và các hiệu ứng của đối phương trong thời gian hiệu lực.
 • Ngụy Trang: Bước vào Trạng Thái Ẩn Thân trong thời gian hiệu lực, đối phương không thể dễ dàng nhìn thấy, và cũng không thể bị kỹ năng nhắm làm mục tiêu.
 • Bán Ẩn Thân: Bước vào trạng thái Ẩn Thân trong thời gian hiệu lực, đối phương không thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng có thể bị kỹ năng nhắm làm mục tiêu.
 • Không thể chọn làm mục tiêu: Bạn không thể bị đối phương nhận diện hoặc nhắm kỹ năng trong thời gian hiệu lực.
 • Bất Bại: Bạn miễn nhiễm với Hiệu Ứng Khống Chế và các hiệu ứng sát thương trong thời gian hiệu lực.
 • Miễn Sát Thương: Bạn miễn nhiễm với hiệu ứng sát thương từ đối phương trong thời gian hiệu lực.
 • Miễn Khống Chế: Bạn miễn nhiễm với Hiệu Ứng Khống Chế (ngoại trừ Áp Chế) từ đối phương trong thời gian hiệu lực.
 • Miễn Làm Chậm: Bạn miễn nhiễm với Hiệu Ứng Làm Chậm từ đối phương trong thời gian hiệu lực.
 • Miễn Chặn: Bạn không gặp trở ngại khi di chuyển trong thời gian hiệu lực.

Các Thuật Ngữ

 • Sát Thương Chuẩn: Loại Sát Thương bỏ qua Phòng Thủ (Giáp và Kháng Phép), Hiệu ứng Giảm Sát Thương của mục tiêu. Thể hiện bằng chữ số màu trắng trong trận đấu. Sát Thương Chuẩn không thể bỏ qua Giáp Ảo.
 • Giáp Ảo: Đây là lượng HP Đặc Biệt sẽ được ưu tiên giảm khi nhận sát thương (bao gồm cả Sát Thương Vật Lý, Sát Thương Phép lẫn Sát Thương Chuẩn). Nếu như đang có nhiều lớp Giáp Ảo đang cộng dồn thì lớp Giáp Ảo có thời gian duy trì ngắn hơn hoặc có lượng HP Đặc Biệt thấp hơn sẽ thường được ưu tiên giảm trước.
 • Đòn Đánh Thường Vật Lý: Gây Sát Thương Vật Lý lên đối phương. Có thể kích hoạt Hiệu Ứng Đòn Đánh và Hút HP Vật Lý.
 • Đòn Đánh Thường Phép Thuật: Gây Sát Thương Phép lên đối phương. Có thể kích hoạt Hiệu Ứng Đòn Đánh và Hút HP Phép.
 • Kỹ Năng Vật Lý: Gây Sát Thương Vật Lý lên đối phương. Không kích hoạt Hút HP Vật Lý/Hút HP Phép, nhưng sẽ kích hoạt Hút HP Kỹ Năng.
 • Kỹ Năng Phép: Gây Sát Thương Phép lên đối phương. Không kích hoạt Hút HP Vật Lý, nhưng sẽ kích hoạt Hút HP Phép và Hút HP Kỹ Năng (kết hợp với nhau).
 • Kỹ Năng Sát Thương Chuẩn: Gây Sát Thương Chuẩn lên đối phương. Sẽ kích hoạt hiệu ứng cho chỉ số cao hơn (Hút HP Vật Lý hoặc Hút HP Phép), kết hợp với Hút HP Kỹ Năng.
 • Hiệu Ứng Đòn Đánh: Đòn Đánh Thường gây Sát Thương Vật Lý hoặc Sát Thương Phép đều có thể kích hoạt Hiệu Ứng Đòn Đánh Thường. Ví dụ, hiệu ứng “Nuốt Chửng” của Kiếm Diệt Quỷ, hiệu ứng “Truy Tìm Điểm Yếu” của Bảng Ngọc Xạ Thủ,…
 • Hiệu Ứng Hồi HP: Thể hiện giá trị HP Hồi Phục và Giáp Ảo thực. Tỷ lệ mặc định là 100%. Giá Trị Thực = Giá Trị Gốc × (100% ± Hiệu Ứng Tăng/Giảm Hồi Phục%) × (100% ± Hiệu Ứng Tăng/Giảm Hồi Phục%) × ….

Hãy tiếp tục theo dõi PLAYERVN để biết thêm về những thông tin và hướng dẫn mới nhất.

Tải Ngay Game Mobile Legends tại: https://moba.360mobi.vn/

XEM THÊM: [MOBILE LEGENDS] CÁC CHỈ SỐ VÀ THUẬT NGỮ CƠ BẢN CẦN NẮM RÕ KHI BẮT ĐẦU CHƠI MOBILE LEGENDS (PHẦN 2)

Banner Content
Tags: , , ,

Related Article